EEN NIEUW STUKJE DORDT KOMT TEVOORSCHIJN OP DE LANDKAART

VOORZICHTIG NEEMT HET ZIJN PLEK IN, SCHUIFELEND IN HET GROEN

DE ECHTE STAD IS NOOIT VER WEG, VERSCHOLEN ACHTER DE HORIZON

NIETS DOORBREEKT DE STILTE. HET LIJKT HIER VOOR EEUWIG TOEN


WILGEN WORDEN WONINGEN, BOEREN WORDEN BEWONERS

STRAKS WORDT HIER GESPEELD, GELACHEN, GELEEFD, GEDAAN

EEN NIEUW LEVEN, EN TEGELIJKERTIJD LIJKT HET ZO VERTROUWD

OMDAT HET GROENE VERLEDEN HIER VOOR ALTIJD BLIJFT BESTAAN